T-Shirt Forums banner

Quality ultra super high

1992 Views 4 Replies 2 Participants Last post by  Smalzstein
Does anyone know how to increase the power of QUALITY (super high to dubel super high)

When printing on a white T-shirt is a faded paint looks when I correct the second time the quality is ok anyone know if you can set so that the super high print a tighter
1 - 5 of 5 Posts
Use pre treatment for light garments if you want more vivid images. Print in uni direction if you want crispier detial.
Witam, kolegę z Polski,

głownie chodzi mi o to czy jest możliwość ustawienia druku w super high dla przykładowo białych koszulek, tak aby głowica pryskała więcej czarnej farby, gdy drukuje czarny napis muszę drukować dwa razy aby uzyskać dobry efekt, inaczej zadruk jest blady i klienci skarżą się że wygląda na sprany...., mam nadzieje że rozumiesz mój ból ;) albo raczej mam nadzieje że ktoś zna rozwiązanie tego problemu.
Zadruk białej koszulki białą farbą, jest droższą zabawa, chodzi mi o nie tracenie czasu, może istnieje opcja super ultra high dla białych koszulek
I was not suggesting printing with white, only CMYK with pretreatment for CMYK only. Most ink MFG offer this type of product. You can also try diluting normal PT with 50:50 distlilled water and add a spoon of white vineager. You can also play with the black curve on your RIP software but this can spoil the rest of the colors.

Most of the people use PT for light garments if they want vivid prints on white shirts.

Prosiłbym Cię także, żebyś pisał po angielsku, żeby inni forumowicze też rozumieli o czym piszemy:)
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top