T-Shirt Forums banner

Plastic Packaging for more than 50 Shirts

3571 Views 6 Replies 5 Participants Last post by  arcee
Meron kaming plastic packaging kapag paisa isa lang ang shirts. Pa'no naman po i-package ang 50+ shirts? Lagi naming problem to. Kapag kasi simpleng plastic bag lang natutumba ang shirts. Pano ipapackage ang shirts in such a way na kaaya aya pa rin silang tignan?

Ang huling order sa amin eh 250 shirts kaya major major :) ang problem namin ngayon. ^_^

Balak namin isako na lang namin eh. Kaso parang ndi gaanong appropriate kung sako. ^_^
1 - 7 of 7 Posts
Meron kaming plastic packaging kapag paisa isa lang ang shirts. Pa'no naman po i-package ang 50+ shirts? Lagi naming problem to. Kapag kasi simpleng plastic bag lang natutumba ang shirts. Pano ipapackage ang shirts in such a way na kaaya aya pa rin silang tignan?

Ang huling order sa amin eh 250 shirts kaya major major :) ang problem namin ngayon. ^_^

Balak namin isako na lang namin eh. Kaso parang ndi gaanong appropriate kung sako. ^_^
Pagawa kayo ng carton box na kasya ang 50 shirts. Custom printed with your company logo on the box. Very professional ang dating.
nice idea sir ruff naisip ko din yon kaso san bibili ng blank na karton??
nice idea sir ruff naisip ko din yon kaso san bibili ng blank na karton??
Mag inquire ka lang kung sino supplier ng packaging materials malapit sa area mo, I'm sure meron. Karaniwang nagbebenta nyan yung nagsupply din ng styrofoam.
I see. Any idea magkano aabutin???
good day po ! ask ko lang po kung may aam po kayo mura nagko.customize ng tshirt packaging ung transfarent po salamat
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top