T-Shirt Forums banner
1 - 7 of 7 Posts

·
Registered
Joined
·
129 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Meron kaming plastic packaging kapag paisa isa lang ang shirts. Pa'no naman po i-package ang 50+ shirts? Lagi naming problem to. Kapag kasi simpleng plastic bag lang natutumba ang shirts. Pano ipapackage ang shirts in such a way na kaaya aya pa rin silang tignan?

Ang huling order sa amin eh 250 shirts kaya major major :) ang problem namin ngayon. ^_^

Balak namin isako na lang namin eh. Kaso parang ndi gaanong appropriate kung sako. ^_^
 

·
Registered
Joined
·
347 Posts
Meron kaming plastic packaging kapag paisa isa lang ang shirts. Pa'no naman po i-package ang 50+ shirts? Lagi naming problem to. Kapag kasi simpleng plastic bag lang natutumba ang shirts. Pano ipapackage ang shirts in such a way na kaaya aya pa rin silang tignan?

Ang huling order sa amin eh 250 shirts kaya major major :) ang problem namin ngayon. ^_^

Balak namin isako na lang namin eh. Kaso parang ndi gaanong appropriate kung sako. ^_^
Pagawa kayo ng carton box na kasya ang 50 shirts. Custom printed with your company logo on the box. Very professional ang dating.
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top