T-Shirt Forums banner
1 - 9 of 9 Posts

· Registered
Joined
·
133 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Mga sir tanong ko lang kong ok lang ba to ang na isipan ko.
bali yung platten ko lang ang e lalagay ko dito sa angle bar na
ipapa welding ko then pag tapos na tatang galin ko lang yung
platten na may shirt then maglalagay na naman ng ibang
platten na may shirt. tapos yung shirt is e insert ko rin sa
angle bar bali yung platten ko naka set na sa angle bar.haha!
suri if nalito kayo sa tagalog ko. hehe!

ito po yung pix.

 

· Registered
Joined
·
133 Posts
Discussion Starter · #3 ·
hehe! kasi wala kasi akong space sa amin ehh if gagawa ako ng long table press kahit 5 plattens lang.
kaya na isipan ko gagawa ako ng isa lang nito tapos may plattens naman ako. e lalagay ko lang dito para
ayus ang registration.but iwang ko lang if ok ba talaga to.
 

· Registered
Joined
·
351 Posts
Mga sir tanong ko lang kong ok lang ba to ang na isipan ko.
bali yung platten ko lang ang e lalagay ko dito sa angle bar na
ipapa welding ko then pag tapos na tatang galin ko lang yung
platten na may shirt then maglalagay na naman ng ibang
platten na may shirt. tapos yung shirt is e insert ko rin sa
angle bar bali yung platten ko naka set na sa angle bar.haha!
suri if nalito kayo sa tagalog ko. hehe!

ito po yung pix.

OK kaayo na imo gibuhat bai. Pwede ka pa mag print ng 100 up to 1k shirts, pagawa ka lang ng 1k pcs platen. OK yan space saving, natry ko na yan noon pero hindi lang pareha sayo ang set up. Approve yan pero asahan mo dito sa forum may mag approve at saka may hindi masyado 100% approve :)
Basta gawin mo lang kung sa palagay mo OK sayo
 

· Registered
Joined
·
791 Posts
Mga sir tanong ko lang kong ok lang ba to ang na isipan ko.
bali yung platten ko lang ang e lalagay ko dito sa angle bar na
ipapa welding ko then pag tapos na tatang galin ko lang yung
platten na may shirt then maglalagay na naman ng ibang
platten na may shirt. tapos yung shirt is e insert ko rin sa
angle bar bali yung platten ko naka set na sa angle bar.haha!
suri if nalito kayo sa tagalog ko. hehe!

ito po yung pix.


parang ganito yung sakin... pero yung angle bar ko nasa platten then may patungan ako ng platten isa lang
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top