T-Shirt Forums banner

PHILIPPINES: Beginner (student) planning to put up a small heat press t-shirt printing business

1748 Views 4 Replies 3 Participants Last post by  spaknotboy
hello po! so i'm planning to start a small t-shirt printing business, as extra source of income while i'm studying. so ilang araw narin po ako nagbabasa basa dito sa forum at madami nako natutunan! however, mejo naguguluhan parin ako sa ibang aspect ng t shirt printing.

1. ano po yung difference ng pigment dye vs sublimation dye? in terms of sa mga ano anong fabric sila may maganda gamitin at kung ano yung quality ng print? kung may maililink po kayog pictures, salamat!

2. yung mga binibenta na printers na CISS na, yung ink po ba noon ay pigment or subli?

3. eto po yung mga naiisip ko na kakailanganin ko, heat press, printer (either subli or pigment) at vinyl cutter (para sa heat-transfer vinyl iron-ons), at syempre yung mga transfer sheets. tama po ba?

4. sa mga equipment na kakailanganin ko, mga magkano po kaya yun? at ok po bang bumili ng euipment halimbawa sa recto (may nakita po akong stall na may mga heat press dun sa parang "mall" na nakadikit sa Recto station-LRT2)?

5. kung may tricks of the trade po kayong maisshare, like kung ano yung brand na mas nagwork sa kind of printing and kind of fabric?

salamat po sa tulong nyo! :)
1 - 5 of 5 Posts
hello po! so i'm planning to start a small t-shirt printing business, as extra source of income while i'm studying. so ilang araw narin po ako nagbabasa basa dito sa forum at madami nako natutunan! however, mejo naguguluhan parin ako sa ibang aspect ng t shirt printing.

1. ano po yung difference ng pigment dye vs sublimation dye? in terms of sa mga ano anong fabric sila may maganda gamitin at kung ano yung quality ng print? kung may maililink po kayog pictures, salamat!

2. yung mga binibenta na printers na CISS na, yung ink po ba noon ay pigment or subli?

3. eto po yung mga naiisip ko na kakailanganin ko, heat press, printer (either subli or pigment) at vinyl cutter (para sa heat-transfer vinyl iron-ons), at syempre yung mga transfer sheets. tama po ba?

4. sa mga equipment na kakailanganin ko, mga magkano po kaya yun? at ok po bang bumili ng euipment halimbawa sa recto (may nakita po akong stall na may mga heat press dun sa parang "mall" na nakadikit sa Recto station-LRT2)?

5. kung may tricks of the trade po kayong maisshare, like kung ano yung brand na mas nagwork sa kind of printing and kind of fabric?

salamat po sa tulong nyo! :)
Reply:

i can answer all your question kindly email me at [email protected] or txt me at 09052970707-stephen thanks
hello po! so i'm planning to start a small t-shirt printing business, as extra source of income while i'm studying. so ilang araw narin po ako nagbabasa basa dito sa forum at madami nako natutunan! however, mejo naguguluhan parin ako sa ibang aspect ng t shirt printing.

1. ano po yung difference ng pigment dye vs sublimation dye? in terms of sa mga ano anong fabric sila may maganda gamitin at kung ano yung quality ng print? kung may maililink po kayog pictures, salamat!

2. yung mga binibenta na printers na CISS na, yung ink po ba noon ay pigment or subli?

3. eto po yung mga naiisip ko na kakailanganin ko, heat press, printer (either subli or pigment) at vinyl cutter (para sa heat-transfer vinyl iron-ons), at syempre yung mga transfer sheets. tama po ba?

4. sa mga equipment na kakailanganin ko, mga magkano po kaya yun? at ok po bang bumili ng euipment halimbawa sa recto (may nakita po akong stall na may mga heat press dun sa parang "mall" na nakadikit sa Recto station-LRT2)?

5. kung may tricks of the trade po kayong maisshare, like kung ano yung brand na mas nagwork sa kind of printing and kind of fabric?

salamat po sa tulong nyo! :)
reply:

i can answer your question kindly email me at [email protected] or txt me at 09052970707
hello po! so i'm planning to start a small t-shirt printing business, as extra source of income while i'm studying. so ilang araw narin po ako nagbabasa basa dito sa forum at madami nako natutunan! however, mejo naguguluhan parin ako sa ibang aspect ng t shirt printing.

1. ano po yung difference ng pigment dye vs sublimation dye? in terms of sa mga ano anong fabric sila may maganda gamitin at kung ano yung quality ng print? kung may maililink po kayog pictures, salamat!

2. yung mga binibenta na printers na CISS na, yung ink po ba noon ay pigment or subli?

3. eto po yung mga naiisip ko na kakailanganin ko, heat press, printer (either subli or pigment) at vinyl cutter (para sa heat-transfer vinyl iron-ons), at syempre yung mga transfer sheets. tama po ba?

4. sa mga equipment na kakailanganin ko, mga magkano po kaya yun? at ok po bang bumili ng euipment halimbawa sa recto (may nakita po akong stall na may mga heat press dun sa parang "mall" na nakadikit sa Recto station-LRT2)?

5. kung may tricks of the trade po kayong maisshare, like kung ano yung brand na mas nagwork sa kind of printing and kind of fabric?

salamat po sa tulong nyo! :)
reply:

i can answer your question kindly email me at [email protected] or txt me at 09052970707
up po d2 parehas kami ni TS ng gustong gawin. sana po may mag bigay ng magandang suhestyon pra sa mga katulad nming baguhan pra sa mga katanungan. maraming salamat in advance.
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top