T-Shirt Forums banner
1 - 3 of 3 Posts

· Registered
Joined
·
5 Posts
Discussion Starter · #1 ·
San makakahanap nang shop nang raw wood na pwede na icut sa preferred size? Within Metro Manila sana, Q.C. area ako..

I plan on making my own screens and would be buying the mesh at TULCO kailangan ko na lang yung wood to build the frames... I asked D.I.Y. shop wala daw silang ganun...

Also magkanu yung staple gun? May cheaper substitute ba nito?

I need to make 20x25 silkscreen frames....

Also san rin makakabili nang glass with the same size for when I'm burning my design?
 

· Registered
Joined
·
80 Posts
hmm wala yatang ganyan na shop dito sir meron akong nakita sa isang selling website pero d ko sure if meron pa. bakit hindi ka na lang bumili ng 2x2 keen dry sa mga lumber store or hardware meron yan atleast makakagawa ka pa ng kailangan mong sukat hehe bili ka na rin ng skuwala lol hehe ganyan lang naman ginagawa ko sa mga frames ko DIY hehe :D mas mura pa
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top