T-Shirt Forums banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
14 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Hi! I have redsail 720c and gamit ko flexisign pro 10 for cutting vinyl transfer and stickers....

problema ko lang pano mag contour cutting sa flexisign pro 10 kasi puro flexistarter nakikita ko sa youtube na mga tutorials...

sa bagong flexisignpro pagkatapos ko malagyan ng contour cut ang image/vector tapos click ko rip and print.. disable and send....

gusto ko sana iprint muna ang icocontour ko sa transfer paper with registration mark then saka nya icut.. kaso disable and send pagclick mo sa RIP and PRINT...

epson t13 ang gamit ko pero wala naman ako makita ganito sa color printer model pag nag add setup ako...


need help sa mga me experience sa flexisign pro on contour cutting transfer papers....
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top