T-Shirt Forums banner

Emulsions

1491 Views 2 Replies 3 Participants Last post by  jsf
Hi, I just bought an emulsion in National bookstore yung color Blue sobrang hirap niya gamitin? any tips on how to use it
kasi ang hirap niya butasin nasiraan na ako ng screen.. ang gamit ko kasing emulsion dati yung color orange eh sobrang dali lang linisin at butasin
1 - 3 of 3 Posts
Just bought my initial materials kasi gusto ko itry ang screen printing this time. (Sanay kasi ako hand-painting a tshirt, matagal pero mas feel ko lang mas may effort, hehehe).

Kulay blue rin yung binili ko sa Tulco, kasi yung emulsion na normal raw e kailangan laging naka-ref, e hindi kami nagbubukas ng ref kung walang meat or kailangang i-ref. So Aquasol yung binigay sa aking alternative, kulay blue rin, tapos amoy elmer's glue pati yung consistency. So far kaya naman ng i-wash out ng normal na hose + ipit-tubig daliri method.

Hindi kaya over-exposed yung screen mo kaya tumigas masyado yung emulsion? :)
Hi, I just bought an emulsion in National bookstore yung color Blue sobrang hirap niya gamitin? any tips on how to use it
kasi ang hirap niya butasin nasiraan na ako ng screen.. ang gamit ko kasing emulsion dati yung color orange eh sobrang dali lang linisin at butasin

Saan po ba Sir location nyo???,,,, If you live in MetroManila buy your silkscreen supplies from silkscreen suppliers nearest you...

Refer to this thread: http://www.t-shirtforums.com/asia/t107277.html
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top