T-Shirt Forums banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
2 Posts
Discussion Starter · #1 ·
pls help me guys as of MAY 31, 2018
di ko po alam kung anu ang pag pilian ko bilhin sa dalawa
CUYI MK 630 cutter plotter or iTRANSFER cutter plotter
maganda naman feed back sa mga cuyi since now ko lng nadinig itong itransfer and bago so possible kaya na mas magnda feature nya and yung longevity ng service.

maraming salamat..
 

· Registered
Joined
·
2 Posts
Hello, mura sya at durable talaga ang Cuyi, itry mo rin basahin yung ibang brand at model ng Brother CM900 ScanNCut na sya, not sure lang if available na rin dyan sa pinas, bago labas lng eto, pero di ko pa sure if kasing durable sya ng Cuyi. :)
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top