T-Shirt Forums banner

confuse what ink should i use

1484 Views 6 Replies 4 Participants Last post by  bugnaw
good day

mga sir, gusto ko kasi mag CMYK...im using tulco products..
sa pag browse ko sa site nila, nakita ko yung AQUASOFT type ng ink nila na Cyan/Magenta/Yellow/Black

and my mga available na under base ..tone/clear/white/matte

eto ba yung ink para sa CMYK print... ano ba maganda dyang underbass

or pwede yung mga opaque/wetlook type ng ink

maraming salamat....
1 - 7 of 7 Posts
good day

mga sir, gusto ko kasi mag cmyk...im using tulco products..
Sa pag browse ko sa site nila, nakita ko yung aquasoft type ng ink nila na cyan/magenta/yellow/black

and my mga available na under base ..tone/clear/white/matte

eto ba yung ink para sa cmyk print... Ano ba maganda dyang underbass

or pwede yung mga opaque/wetlook type ng ink

maraming salamat....

lahat naman ng underbase nyan ay maganda, cguro
depende nlang sa mesh na gagamitin para mas maganda ang kalalabasan ng print, . Pero madalas kong gamitin na underbase superwhite lang
lahat naman ng underbase nyan ay maganda, cguro
depende nlang sa mesh na gagamitin para mas maganda ang kalalabasan ng print, . Pero madalas kong gamitin na underbase superwhite lang

ah so pwede na pala superwhite na under base tapos tsaka ko papasadahan nitong AQUAsoft CMYK ink???

and gagawin ko din ba yung formula na superwhite with aquasoft?? para hindi matanggal yung aquasoft ink na ipapatong ko sa superwhite na underbase???
i have also tried using superwhite as underbase for aquasoft paints with no problems..pero dalawang beses namin piniprint yung white underbase para mas maganda ang print output..we also experiment on the arrangement of printing the cmyk..we normally do the yellow first, then magenta next is cyan then black is always the last..
i have also tried using superwhite as underbase for aquasoft paints with no problems..pero dalawang beses namin piniprint yung white underbase para mas maganda ang print output..we also experiment on the arrangement of printing the cmyk..we normally do the yellow first, then magenta next is cyan then black is always the last..
salamat sir, pero tanong ko lang, hinaluan mo ba ng aquasoft yung superwhite mo???
Kahit wala ng mix basta tama ang cure matibay nyan (heatpress curing best result)
totally agree with ariel...;) pwede din bilad mo sa araw tanghaling tapat for an hour at matibay din!
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top