T-Shirt Forums banner

Burning process (help)

5142 Views 4 Replies 3 Participants Last post by  arielthey
I just tried to make my first silkscreen yesterday... I read a lot of posts on here, watched a lot of videos and researched on the materials beforehand hoping everything would go along smoothly.

Pero may mali pa rin. Nung binurn ko na yung design, hindi masyado nag open up yung screen, medyo transparent at hindi masyado makita...

Material I used are: TULCO Aquasol ER, for burning I used sunlight mga around 3pm for 15-20 mins, printed my design on acetate paper, 8.5x11 glass from a frame

My guess is medyo hindi opaque yung pagkaprint ng design sa acetate paper kaya naging ganun. Kailangan pa yata doblehin.. Also nakalimutan ko maglagay nang black paper and stryo sa baba... I dunno what else might have caused this, kung underexposed or over exposed ba sya, I have no clue. Basta napanood and nabasa ko 3 - 20 mins. depending on time kung sunlight gagamitin. (Medyo tight ako sa budget kaya di ako makakabili ng lightbulbs)

Kailangan ko po nang advice nyo para next time maganda yung labas nang design sa silkscreen?

P.S. Kailangan pa ba ireclaim yung screen? Or pwede bang ulit gamitin as is?
1 - 5 of 5 Posts
I just tried to make my first silkscreen yesterday... I read a lot of posts on here, watched a lot of videos and researched on the materials beforehand hoping everything would go along smoothly.

Pero may mali pa rin. Nung binurn ko na yung design, hindi masyado nag open up yung screen, medyo transparent at hindi masyado makita...

Material I used are: TULCO Aquasol ER, for burning I used sunlight mga around 3pm for 15-20 mins, printed my design on acetate paper, 8.5x11 glass from a frame

My guess is medyo hindi opaque yung pagkaprint ng design sa acetate paper kaya naging ganun. Kailangan pa yata doblehin.. Also nakalimutan ko maglagay nang black paper and stryo sa baba... I dunno what else might have caused this, kung underexposed or over exposed ba sya, I have no clue. Basta napanood and nabasa ko 3 - 20 mins. depending on time kung sunlight gagamitin. (Medyo tight ako sa budget kaya di ako makakabili ng lightbulbs)

Kailangan ko po nang advice nyo para next time maganda yung labas nang design sa silkscreen?

P.S. Kailangan pa ba ireclaim yung screen? Or pwede bang ulit gamitin as is?sa tingin ko over exposed ka kasi pag sa araw ang burning 2-3 mins. lang ok na,
pwede mo uling i reclaim o gamitin ung screen,para makatipid ka..,zonrox pwede nang pang reclaim
a 1/4 inch glass on top of your screen and a 3 inches foam at the bottom to sandwich your positive on your screen at 2 minutes sun exposure are perfect enough to have a successful x-fer.. ;)
Thanks for the replies :D

Ginawa ko nanaman ulit, pero 10mins naman ngayon tapos nilagyan ko na sa support sa below.. medyo lumitaw na yung design sa screen nga di kumpleto...

Panu ireclaim yung screen gamit zonrox? Triny ko ibrush out pero ayaw matanggal.. kailangan ba isoak nang matagal sa bleach para maalis?
Thanks for the replies :D

Ginawa ko nanaman ulit, pero 10mins naman ngayon tapos nilagyan ko na sa support sa below.. medyo lumitaw na yung design sa screen nga di kumpleto...

Panu ireclaim yung screen gamit zonrox? Triny ko ibrush out pero ayaw matanggal.. kailangan ba isoak nang matagal sa bleach para maalis?

bleach mu lang or lagyan mo ng plastic cover ung 1 face para mag stay ung zonrox hintayin mo kusang matutunaw yan, wag mo pababayaan na matuyo uli,mas titibay ung dilluted emulsion pag natuyo uli with zonrox
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top